FREE SHIPPING untuk pembelian RM60 ke atas
Dasar Privasi

Data Terkumpul

Kami hanya mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk prosedur pendaftaran di laman web kami atau semasa mengisi borang pendaftaran di laman web ini. Maklumat yang kami kumpulkan dihantar secara sukarela oleh pelanggan. Kami mengumpulkan maklumat peribadi pelanggan semasa pendaftaran akaun di laman web kami.

 

Maklumat Pengenalan Diri

Maklumat pengenalan peribadi anda digunakan untuk memproses pesanan produk anda, menyesuaikan maklumat profil anda, penggunaan dalaman dengan keperluan undang-undang, mengemas kini status membeli-belah dalam talian di laman web kami dan juga untuk mengemas kini pelanggan kami dengan berita terkini mengenai perubahan / perubahan, promosi dan peristiwa.

 

Kerahsiaan (Confidentiality)

Maklumat peribadi anda seperti butiran kad kredit, nombor akaun bank akan dirahsiakan. Kami tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga. Laman web kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk memastikan semua maklumat pelanggan sentiasa selamat.

 

Perubahan pada Dasar Privasi kami.

WardahKu mempunyai hak untuk melakukan perubahan / kemas kini kandungan Dasar Privasi tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jejaki halaman Dasar Privasi di laman web kami.

 

Keselamatan

Laman web Wardahku kami menggunakan aplikasi keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan maklumat pengenalan peribadi pelanggan daripada bocor, pendedahan haram dan penggodam. Namun perlu diingat bahawa setiap maklumat yang dihantar melalui Internet TIDAK 100% dijamin selamat dan terjamin.